Calendrier Cîî

Janvier : Pwa bwati jè

Février : Nîmîrî bwati

Mars : Nâ warë upwârâ

Avril : Edërë mârâ ja

Mai : Îja nägöri

Juin : Toro

Juillet : Pî câmî

Août : Ca apï

Septembre : Tü apî

Octobre : Mwâtö pwîcîrî

Novembre : Tögéa

Décembre : Pûrâ wakè goro nâja ma nâgöri